Aigua – Vacarisses

En aquesta segona entrada al meu bloc referent a la problemàtica de l’aigua, m’agradaria deixar constància de com es calcula el preu final del rebut de l’aigua. Cal deixar clar que hi ha una tarifa municipal i un cànon de l’aigua, que aplica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), és a dir, la Generalitat. Per tant, del que cada llar paga a finals de cada trimestre, una part, la més petita, la ingressa l’ajuntament i l’altra part, la més gran, l’ACA.

Queda clar que, en superar un tram i passar a un segon, tercer o, fins i tot, un quart tram, el preu del m3 s’encareix. Cal veure també que, en funció dels membres de la família, el consum es pot incrementar, sense que això afecti la taxa final a pagar.

Aquí us deixo els trams, tant el municipal com els de l’ACA.

TRAMS TARIFA MUNICIPALS          

TRIMESTRAL               1r tram           2n tram           3r tram           4t tram

fins a 3 pers.               fins a 20          fins a 54          fins a 80          més de 80

4 persones                  fins a 29          fins a 63          fins a 89          més de 89

5 persones                  fins a 38          fins a 72          fins a 98          més de 98

6 persones                  fins a 47          fins a  81         fins a 107        més de 107

7 persones                  fins a 56          fins a  90         fins a 116        més de 116

TRAMS CÀNON ACA      

TRIMESTRAL               1r tram           2n tram           3r tram           4t tram

fins a 3 pers.               fins a 27          fins a 45          fins a 54          més de 54

4 persones                  fins a 36          fins a 60          fins a 72          més de 72

5 persones                  fins a 45          fins a 75          fins a 90          més de 90

6 persones                  fins a 54          fins a 90          fins a 108        més de 108

7 persones                  fins a 63          fins a 105        fins a 126        més de 126

 

Anem a veure d’on surten els números amb el meu consum. El consum de la meva llar, l’últim trimestre (el segon), va ser de 15m3 i vaig pagar 23’10 euros, desglossats de la següent manera:

2’25 Euros (consum aigua) + 10 Euros quota manteniment = 12’25 (quota ajuntament)

18m3 (cànon mínim ) = 8’75 euros (quota ACA)

IVA 10% = 2’10

Total = 23’10 Euros

Fem una simulació amb un consum de 30 m3 (consum molt normal a Vacarisses):

5’35 euros (1 m3 passat de tram) + 10 euros quota de manteniment = 15’35 (quota ajuntament)

Cànon 13’13 + 3’66 (per haver passat de tram) = 16’49 (quota ACA).

IVA = 3’18 euros

Total = 35’02 euros

Aigua

Comentaris

Comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*