BASES PREMI POTES ROGES

BASES PREMI POTES ROGES

Catalunya sempre ha estat un país que ha comptat amb un associacionisme poderós i ben estès arreu del territori. Les associacions han estat des dels seus inicis escoles de democràcia, de civisme, de tolerància, de respecte mutu, de treball conjunt i en xarxa, on s’ofereixen els coneixements personals a la col·lectivitat. Valors i ideals que des d’ERC sempre hem defensat.

El Premi Potes Roges neix perquè des d’ERC Vacarisses, creiem fermament que les claus de futur del nostre poble requereix d’un teixit associatiu que garanteixi la cohesió social a partir de la formulació de projectes capaços de pensar i articular mecanismes d’integració, de convivència i de compromís cívic.

El Premi Potes Roges neix perquè entenem que per a que la democràcia sigui real cal que es potenciïn canals per a la participació a Vacarisses. Les associacions contribueixen a construir una societat civil crítica i participativa, proporcionant informació per a l’anàlisi de les problemàtiques socials i fomentant el compromís per a la transformació social.

El Premi Potes Roges neix perquè la vitalitat de Vacarisses no depèn només dels recursos dels que disposem, depèn del nombre de persones que en fan un diàleg per afinar sentiments i enfortir actituds que es despleguen en la vida quotidiana.

El Premi Potes Roges neix per donar reconeixement públic a la tasca que fan dia a dia les entitats, els col·lectius i les organitzacions socials per contribuir de manera notable a la vida pública de Vacarisses; projectar el nom de la vila arreu i per impulsar i contribuir a difondre la llengua, la cultura i la identitat catalana.

La voluntat del Premi Potes Roges es apreuar les tasques realitzades en qualsevol àmbit: cultural, esportiu, cívic, social, solidari, socioeconòmic, educatiu… que contribueixin a forjar un caràcter responsable i creatiu dels i les vacarissenques.

PERIODICITAT : La secció local d’ERC Vacarisses convocarà el Premi Potes Roges amb periodicitat bi-anual.

CANDIDATURES : Les candidatures seran proposades per membres de la secció local d’ERC Vacarisses, així com per terceres persones o entitats, i el termini de presentació de candidatures finalitzarà el 31 de Gener de cada any.

EL JURAT: El jurat està compost per militants, amics i simpatitzants d’ERC Vacarisses

ADJUDICACIÓ: El jurat adjudicarà el Premi per majoria simple. Així mateix, es reserva la facultat de declarar-lo desert. El jurat emetrà el seu veredicte abans de finals de Febrer de cada any i el lliurament del Premi es farà en un acte públic.

DOTACIÓ DEL PREMI :Com a reconeixement del premi concedit, s’entregarà un record i una dotació econòmica de 150 euros.