Cultura

Cultura
Volem una cultura a l’abast de tothom. Treballarem per tenir una oferta cultural de qualitat i repartida durant tot l’any. Igualment, vetllarem per protegir i donar a conèixer el nostre ric patrimoni natural, cultural i patrimonial.

La Biblioteca ha de ser un motor cultural de la nostra vila.

PROPOSTES:

 • Prenent com a base el Mapa del Patrimoni Cultural, continuarem protegint diversos elements del nostre patrimoni. Igualment restaurarem i donarem a conèixer aquests elements. Treballarem tots aquests aspectes no només des de la regidoria sinó des de les escoles i l’Institut, perquè el nostre patrimoni sigui conegut i estimat per tots els vacarissencs i vacarissenques. Aquests espais són generadors de cohesió social i de sentiment de pertinença. Posarem especial atenció a les construccions de pedra seca.
 • El patrimoni ha de servir per desenvolupar el turisme i ajudar al desenvolupament local. Potenciar aquest element farà que vingui gent a conèixer el nostre terme, i d’aquesta manera generarà sinergies per ajudar a desenvolupar el comerç local.
 • Recuperació del sector primari. Aquest punt s’ha de desenvolupar des d’altres àmbits. (Lligat a desenvolupament local, Slow Food, restaurants, etc.).
 • Rutes del patrimoni natural i cultural. Aquestes rutes s’haurien de promocionar fora del municipi, ja sigui a través del Consell Comarcal, Parc Natural o per mitjans propis.
 • Continuar treballant per la recuperació de la memòria històrica. Cal aprofundir en la història de Vacarisses més recent.
 • Afavorir la investigació de la història de Vacarisses. Promocionar que s’escrigui la història de Vacarisses des dels primers vestigis fins als nostres dies.
 • Cal continuar recopilant fotografies antigues de Vacarisses per crear un fons fotogràfic que reculli el màxim de fotografies del passat de la nostra vila.
 • Portar a Vacarisses les restes arqueològiques trobades a la Cova dels lladres.
 • Digitalització de l’arxiu municipal i difusió dels seus documents.
 • Establir un bon pla de comunicació per tal de difondre totes les activitats culturals del municipi.

BIBLIOTECA

 • Mantenir el suport econòmic que l’Ajuntament dóna a la Biblioteca, d’acord amb el conveni signat amb la Diputació de Barcelona. Aquest suport permet que el fons bibliogràfic es vagi renovant i de la mateixa manera permet fer altres activitats com és el club de la lectura, l’hora del conte i activitats relacionades amb el foment de la lectura i la promoció de la cultura.

CASAL DE CULTURA

 • Continuar amb les millores tècniques per que el casal esdevingui un equipament escènic de qualitat.
 • Licitar una nova concessió pel bar del casal de cultura i potenciar que sigui un punt de trobada, d’intercanvi obert a tothom i on es puguin realitzar diverses activitats.

EQUIPAMENTS

 • Re-ordenament del pla d’equipaments culturals per tal de donar locals dignes i ajustats a les necessitats de cada entitat.
 • Racionalitzar l’ús dels espais de la Fàbrica.

ASSOCIACIONISME

 • Suport i dinamització de les entitats culturals.
 • Cal continuar treballant colze a colze amb les entitats culturals de Vacarisses. Les entitats cohesionen socialment el municipi i fomenten i transmeten valors importantíssims per a la nostra societat.
 • Apostar per la creació de noves entitats, així com donar suport a les entitats que treballen per difondre la cultura popular catalana.
 • Treballarem per acostar la cultura popular a les diverses franges d’edat i gènere, així com al conjunt del territori vacarissenc.
 • Continuar col·laborant amb iniciatives de foment de la llengua i cultura catalana (la Bressola, Òmnium Cultural, CAL, etc.).
 • Potenciar noves comissions per organitzar els diferents esdeveniments festius de Vacarisses: festes majors, Reis, etc.
 • Treballar perquè la ràdio de Vacarisses inclogui programes culturals per donar a conèixer el nostre patrimoni, els nostres artistes, els nostres músics, etc.
 • Potenciar i ajudar entitats locals que es vulguin donar a conèixer fora de Catalunya.

FESTES

 • Buscar l’agermanament amb alguna altra població, ja sigui d’àmbit nacional o internacional. D’aquesta manera podrem intercanviar experiències que enriquiran els dos municipis.
 • Cal continuar treballant per unes festes majors més participatives. Cal rebaixar el seu cost de forma imaginativa, però que no se’n ressenti la qualitat. Cal estudiar la possibilitat de racionalitzar i reduir aquestes diferents festes.
 • Aprofundir amb la Festa de la Vaca, treballant conjuntament amb la Coordinadora d’Entitats per potenciar-la i que esdevingui una festa emblemàtica de la comarca i fins i tot de Catalunya. Creiem que és una festa de llarg recorregut i que, de mica en mica, pot anar creixent.
 • Cal continuar treballant per unes Festes Majors més participatives. Aquestes festes, han d’anar adreçades a totes les franges d’edat.
 • Donar a conèixer les festes locals més enllà de la nostra població.