Educació

educació
Volem vetllar perquè l’escola pública sigui transmissora de l’educació per a la igualtat, el progrés i la cohesió social. Cal que l’Ajuntament col•labori estretament amb el Departament d’Ensenyament per garantir que la progressiva descentralització de l’Administració educativa es faci amb èxit.

PROPOSTES:

 • Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en la previsió d’escolarització de la població per atendre les necessitats actuals i futures per tal de garantir el dret a una educació de qualitat.
 • Controlar el mapa escolar del nostre municipi per garantir la completa escolarització de l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
 • Dinamitzar el Consell Escolar Municipal com a òrgan d’orientació i de participació de la comunitat educativa.
 • Donar suport als programes existents en el municipi per fomentar la lectura en anglès i el coneixement de la biblioteca.
 • Planificar i coordinar els serveis a l’alumnat i a les famílies en l’horari no lectiu, vetllant perquè aquests serveis siguin de qualitat i responguin a les necessitats dels usuaris del nostre municipi.
 • Implantar un pla d’entorn que coordini les escoles de Vacarisses. Aquest pla servirà per a donar a conèixer l’oferta educativa al municipi i obrir els centres escolars i les seves instal·lacions perquè siguin usades més enllà de l’horari escolar.
 • Coordinar els plans d’ajut pel que fa a les beques del material escolar, transports i menjador.
 • Vetllar per a la provisió dels recursos i infraestructures necessàries per cobrir les necessitats de formació permanent d’adults. Crear una ESCOLA D’ADULTS, reaprofitant recursos ja existents, tant a nivell de personal com d’infraestructures.
 • Coordinació amb altres serveis municipals per afavorir programes escolars de prevenció de les drogodependències, els maltractaments, l’alcoholisme… i de promoció de la salut i de l’alimentació saludable, l’educació sexual, els programes de promoció de l’activitat física i educació viària.
 • Continuar organitzant un esplai d’estiu per als nens i nenes de 0 a 16 anys.
 • Continuar amb el cofinançament del cost de llibres de text i ordinadors, en funció de la renda familiar.
 • Rebaixar el cost del tiquet menjador i quotes de serveis per cobrir les necessitats dels infants de 0 a 3 anys.
 • Ampliar i potenciar l’espai família-escola per compartir l’experiència educativa dels nostres fills i filles. Crear un espai més flexible a les escoles bressol i aules de parvulari.
 • Valorar la necessitat de crear, a través del voluntariat, el servei postescolar, per facilitar a les famílies la conciliació de l’horari laboral amb el familiar.
 • Seguir coordinant jornades de contacte i treball conjunt entre l’alumnat de primària i de l’Institut amb els cossos voluntaris d’ADF, Protecció Civil i Bombers, per fomentar els valors de solidaritat i el treball comunitari, així com enriquint-los amb un millor coneixement del nostre territori.
 • Fomentar grups d’estudi entre l’alumnat de primària i secundaria, amb suport de tècniques d’estudi. Potenciar la figura del ‘padrí’ voluntari a l’Institut entre els alumnes dels últims cursos i els que s’incorporen nous.
 • Crear el camí escolar segur, perquè els nens i nenes puguin desplaçar-se a peu o en bicicleta de casa a l’escola i tornar d’una manera còmoda i segura. Camins assenyalats per a aquest ús.
 • Racionalitzar els horaris de la Biblioteca. Durant el període d’exàmens, habilitar una Sala d’Estudi nocturna a la mateixa Biblioteca per a estudiants majors de 16 anys i adults.