Esports

Exports
L’oferta d’activitats i d’equipaments esportius és un element clau per millorar la salut i la qualitat de vida. Entenem també l’esport com a cultura i com a activitat de lleure, com a participació individual i/o col•lectiva. Per això, cal fomentar la pràctica de l’esport entre tots els veïns i veïnes de Vacarisses, independentment de la seva edat, sexe, condicions físiques i recursos econòmics. No oblidem que l’entorn privilegiat del nostre municipi ens obre tot un ventall de possibilitats en la pràctica dels esports relacionats amb la natura.

PROPOSTES:

 • Creació d’un Consell Esportiu Escolar per dinamitzar i coordinar les activitats esportives dels infants de Vacarisses.
 • Realitzar campanyes d’informació dirigides a tota la població per tal de donar a conèixer els beneficis que comporta la pràctica esportiva per a la salut.
 • Continuar creant diferents itineraris a l’entorn natural del nostre municipi.
 • Donar suport i potenciar les activitats esportives que organitzen les diferents associacions de veïns del nostre municipi.
 • Continuar donant suport a la Cursa de la Campana. Potenciar-la perquè esdevingui una cursa esportiva de referència.
 • Col·laborar amb les entitats esportives del municipi, club esportiu, corredors de Vacarisses, etc.
 • Facilitar i potenciar la pràctica de l’esport de lleure a totes les capes socials de la població i, sobretot, a aquelles més desafavorides.
 • Integració de les persones amb discapacitats físiques i psíquiques en la pràctica de l’esport.
 • Creació de programes d’exercici físic per a la gent gran. A la vegada que es promou l’exercici físic s’aconsegueixen potenciar les relacions socials.
 • Col·locar cistelles a la pista poliesportiva.
 • Incrementar la relació entre la Regidoria d’Esports i les escoles municipals.
 • Dinamitzar per edats. Les escoles han de poder oferir diverses possibilitats de conèixer esports diferents.
 • Potenciar la pràctica d’esports minoritaris (patinatge, korfball, tennis taula, BTT, etc.).
 • Ajudar i potenciar la creació d’equips esportius femenins.
 • Potenciar el parc mòbil d’skate.
 • Segons ‘conveni’ entre Tratesa i l’actual equip de govern continuarem amb la construcció del camp de gespa artificial.
 • Una vegada acabat el camp de gespa, establirem una franja horària en la que es pugui llogar el camp per hores i així poder sufragar el seu manteniment.

POLIESPORTIU:

 • Plantejarem un canvi en el model més eficient de la gestió del poliesportiu.
 • Estudiarem la viabilitat d’un canvi de tarima per al poliesportiu, per tal de que es puguin practicar alguns esports que l’actual superfície no permet.
 • Crearem noves ofertes i promocions i millorarem la seva difusió per a que tothom en tingui coneixement.
 • Agruparem totes les activitats esportives al poliesportiu i així poder gaudir d’una oferta més amplia.
 • Ampliació de serveis (massatges, estètica, etc.).
 • Mirar la viabilitat de construir un rocòdrom al Poliesportiu, només si el seu cost s’adapta a les nostres finances.