Gent gran

gent gran
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Vacarisses sabem que les persones grans acumulen un capital social i cultural, que és importantíssim per al nostre poble. Un poble sense consells, sense visió de la nostra gent gran, és un poble orfe d’experiència i per tant amb peus de fang. És per això que des d’Esquerra volem treballar per impulsar l’atenció a la gent gran d’una forma integral, treballant per la participació activa en tots els àmbits municipals.

Volem donar un nou protagonisme a la gent gran. L’envelliment el percebem com una etapa de la vida tan interessant com les altres, per això volem fomentar la seva immersió en la cultura, l’oci, el coneixement i, sobretot, la presa de decisions. Per tal de dur-ho a la realitat i fer possible la participació activa de les nostres persones grans promourem el Consell de la Gent Gran com a òrgan de representació en tots els àmbits del municipi.

PROPOSTES:

 • Promoure l’envelliment actiu i amb salut. Des d’ERC volem impulsar actuacions de prevenció per un envelliment més digne.
 • Crear plataformes consultives que canalitzin les seves opinions, necessitats i iniciatives. Han de servir d’altaveu per fer conèixer el que la gent gran considera realment prioritari.
 • Promoure espais d’oci que afavoreixin les relacions entre les diferents generacions. Es tracta de promoure activitats on puguin confluir totes les generacions per tal de compartir experiències i coneixements. Aquest espai haurà de servir de punt de partida per a l’activació de dinàmiques formades per gent de totes les edats.
 • Ampliar el programa de turisme i oci en general, a partir de les propostes sorgides dels mateixos interessats a través de la formació d’una comissió, així com potenciar i facilitar les eines necessàries per acollir-se a programes com termalismes socials, programes de vacances de l’IMSERSO, etc.
 • Treballar perquè els cuidadors de persones grans i dependents puguin gaudir de períodes de vacances amb la garantia que la persona cuidada no quedi desatesa. Facilitarem els serveis i recursos necessaris per tenir cura del cuidador.
 • Afavorir el contacte i la col·laboració entre la gent gran dels diferents pobles que configuren la comarca, amb la finalitat de compartir projectes comuns i promoure l’agermanament.
 • Promocionar actuacions solidàries d’atenció a la gent gran per part de la joventut. Servirà per crear una xarxa de relacions entre diferents generacions, afavorint la qualitat de vida de totes les parts.
 • Crear un cos de voluntaris de persones grans per tal de desenvolupar tasques de conscienciació cívica que permetin sentir-se útils i abocar la seva experiència a les noves generacions.
 • Procurar nous llocs d’oci i esbarjo, a fi d’animar les persones grans a gaudir d’espais nous i de les activitats que es duen a terme al municipi.
 • Potenciar la pràctica de l’esport en la gent gran amb l’objectiu de mantenir hàbits de vida saludables, millorar les relacions socials i, a la vegada, potenciar el coneixement del nostre terme.
 • Fomentar projectes de formació per a la gent gran de tot tipus de tallers, no només d’activitats lúdiques sinó també d’aquelles més culturals, acadèmiques, d’actualitat, etc. Volem fomentar que la gent gran sigui ciutadania informada i activa.
 • Reiniciar el projecte de recerca de la memòria històrica de Vacarisses, com a part de la nostra memòria col·lectiva.
 • Creació del Consell de la Gent gran.
 • Fomentar la convivència i el suport intergeneracional. Facilitar el contacte entre persones grans que es valen per si mateixes, i que poden oferir una habitació, i joves que busquen un lloc on viure. Els joves s’instal·len a casa de gent gran amb el compromís de fer-los companyia.