Governació i seguretat ciutadana

governació
Volem crear una Vacarisses segura, on els ciutadans ens sentim tranquils de viure al nostre municipi. Volem fer de la policia local un cos proper a la gent, que s’interessi pels seus problemes i que sigui els ulls de l’Ajuntament al territori.

Volem una policia de proximitat i especialitzada en diferents àrees, com pot ser, el medi ambient, la violència de gènere, etc.

PROPOSTES:

 • Cal fer una policia de proximitat. La policia ha de ser els ulls de l’Ajuntament. Han de conèixer i parlar amb la gent. Per fer aquesta tasca és imprescindible que patrullin en cotxe però també en moltes ocasions a peu o fins i tot en bicicleta. Així la policia estarà al costat dels vilatans i vilatanes i sabrà de primera mà les seves principals preocupacions.
 • La policia ha de treballar colze a colze amb els Mossos d’Esquadra, la seva col·laboració és imprescindible per treballar per la seguretat al municipi.
  Continuar fent controls, per dissuadir els lladres de cases.
 • Especialització d’alguns membres de la policia en qüestions vitals per a Vacarisses, com pugui ser la violència de gènere, medi ambient, urbanisme, civisme…
 • Implicar-se activament en l’atenció personalitzada i en el desenvolupament dels serveis necessaris per a totes les dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista. És urgent avançar, invertint per posar fi a l’actual situació d’indefensió d’aquestes persones. En aquest sentit, la tasca de la policia local, en tant que cos policial més proper a la ciutadania, és cabdal.
 • Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les persones i a l’espai públic com a principals elements de promoció i defensa de la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Vetllar pel compliment de les normes i no aplicar-les arbitràriament. L’Ajuntament impulsarà mesures sancionadores per combatre els actes incívics.
 • Establir, a través d’ordenances municipals, sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones residencials del municipi. Especial atenció als gossos, obligació de tancar-los on no molestin a partir del vespre. Aplicar les normes sobre descans dels veïns, tinença d’animals de companyia, sorolls emprenyadors, neteja de parcel·les… Sancionar si cal.
 • Revisió dels plans d’emergència i evacuació dels diferents veïnatges de Vacarisses.
 • Continuar amb les campanyes de jornades de portes obertes, visites guiades a l’Ajuntament, etc., destinades en especial al col·lectiu escolar.
 • Per fer una policia efectiva, hem de posar èmfasi en la seva formació i reciclatge permanent.
 • Suport tècnic i econòmic a Protecció Civil i l’ADF.
 • Potenciar el voluntariat proporcionant mitjans tècnics i formatius.
 • Ampliar els avisos a la ciutadania per informar-los sobre diferents aspectes o en casos d’emergència.
 • Campanya per ampliar la base de dades per poder avisar més gent mitjançant missatges pels diferents canals establerts.
 • Fer revisions periòdiques del protocol de coordinació entre la policia local, ADF i Protecció Civil en cas d’emergència.
 • Seguir acostant la policia als infants, tot fent xerrades a les escoles.