Hisenda

hisenda
El principal objectiu de la hisenda municipal (pressupostos, contribucions, taxes, inversions, etc.) és el de retornar als contribuents allò que prèviament han pagat en forma de serveis. L’Ajuntament no és una empresa, però ha de funcionar amb la màxima eficiència.

Corren temps de crisi i les finances municipals no en són alienes. Caldrà un esforç d’imaginació i efectivitat dels recursos per continuar oferint els serveis i millorar-los, sense que es vegin afectades altres àrees del pressupost municipal.

PROPOSTES:

  • Apropar els comptes de l’Ajuntament a tots els contribuents, mitjançant “El Terme”, la web municipal, la ràdio i fent unes jornades específiques. Política de transparència econòmica.
  • Establir un sistema de tarifes socialment just per a les taxes i preus públics municipals, que tingui en compte, de forma prioritària, la protecció de la unitat familiar.
  • Treballar per la millora del rendiment dels recursos propis de l’Ajuntament, fent-los més productius i ajustant els pressupostos a les noves necessitats de la vila.
  • Reduir la despesa de l’Ajuntament i els edificis municipals encarregant auditories energètiques.
  • Millora de l’enllumenat públic per reduir la factura de la llum i adoptar mesures com la implantació progressiva de programari lliure per tal de reduir despeses. Estalvis encarats a les arques municipals per tal de no haver de retallar serveis ni prescindir de personal.
  • Donada la desestructuració territorial que pateix el municipi, cal demanar més subvencions a d’altres administracions públiques (Unió Europea, Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Generalitat, Consell Comarcal, etc.).
  • Establir els límits raonables de la pressió fiscal, equilibrant el sistema de taxes i preus públics, acostant-los al cost real tenint en compte els col·lectius més desafavorits.
  • Crear una sistemàtica de control de l’ús de la via pública de les empreses de serveis (elèctriques, aigua, etc.).
  • Aplicar beneficis fiscals a les empreses i comerços que compleixin les normatives mediambientals i lingüístiques.
  • Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-lo en el conjunt de la ciutadania i en les empreses locals.