Imatge, informació i comunicació

comunicació
Vacarisses ha de seguir apostant per les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) facilitant espais de debat i coneixement a la xarxa.

El món digital ha obert un espai de circulació permanent d’informació i d’interconnexió, i és per això que hem realitzat les passes necessàries per dotar l’Ajuntament de totes les eines per millorar la comunicació entre l’Administració i els ciutadans/vilatans. Cal apostar per la utilització d’eines gratuïtes i disponibles per a tota la població.

Cal obrir la ràdio i la revista el Terme a tota la població i no utilitzar-la de manera partidista.

A causa del creixement del teixit associatiu de Vacarisses, creiem que cada vegada hi ha més veus que cal escoltar i, més que mai, és necessari millorar els diferents espais de què ja disposem i oferir-ne de nous com ara el panel d’opinió o l’emissora municipal.

PROPOSTES:

 • Dotar a Vacarisses d’una xarxa Wi-Fi de qualitat garantida al 80% del municipi convertint a l’Ajuntament, si s’escau, en un operador de telefonia.
 • Dotar de Wi-Fi gratuïta als espais públics de totes les urbanitzacions del municipi.
 • Millorar la qualitat de la recepció de la senyal televisiva amb la instal·lació d’un repetidor. Actualment Vacarisses obté la senyal ‘de cua’, tant del repetidor de Coll Cardús com del de Montserrat.
 • Continuar amb el desenvolupament de l’Oficina Virtual Municipal, per complir la legislació vigent i assegurar que es pugin realitzar els tràmits municipals per Internet.
 • Facilitar el dret a la consulta de documents públics, arxius, registres… determinant les condicions, forma de petició, terminis de resposta, etc.
 • Implementar el programari lliure a l’Administració local, per estalviar els costos que es deriven de les llicències.
 • Ampliar l’arxiu fotogràfic digital i fer-lo consultable per Internet.
 • Digitalització de l’arxiu municipal.
 • Posar en marxa diverses solucions gratuïtes d’informació a dispositius mòbils, per alertes, informació de servei i agenda cultural.

CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ

 • Reformular el Consell de Comunicació, per donar-li un nou impuls i donar cabuda a les noves entitats i a les ja constituïdes per tal que prenguin part en les decisions.
 • Crear i promocionar un espai de debat virtual a través del panel d’opinió amb enquestes i possibilitar comentaris.
 • Vetllar perquè la ràdio municipal sigui un exemple de participació, llibertat d’expressió, austeritat i que fomenti la cohesió social de la vila.
 • Oferir part de la graella de l’emissora a les escoles, a l’Institut i a les entitats per tal de poder emetre en obert.
 • Revisar el format i els continguts del butlletí municipal “El Terme” per millorar-ne la periodicitat i optimitzar-ne el cost.
 • Treballar perquè l’agenda municipal inclogui totes les activitats organitzades a la vila, tant per l’Ajuntament com per les diferents entitats. Fer-ne el màxim de difusió.
 • Farem que ‘El Terme’ sigui una revista més participativa, amb informació cultural, històrica, d’entitats, etc.
 • Retransmissió dels plens per la ràdio municipal i per Internet amb imatge.