Joventut i infància

joventut infància
La joventut és i serà part fonamental del nostre programa. El jovent del nostre poble són el futur i hem d’aconseguir que participin de la vida de la nostra vila. Sabem que aquesta etapa suposa un moment complicat de les nostres vides, és un moment de canvis i de moltes demandes. Nosaltres volem estar al seu costat.

Igualment volen estar al costat dels nostres infants. Ells també són ciutadans i ciutadanes de ple dret i pretenem crear estratègies que els ajudin a participar plenament en totes les àrees de la seva vida quotidiana, tenint sempre en compte la seva particular forma de comprendre el món i de participar en ell. És per això que crearem aquesta nova regidoria.

PROPOSTES:

 • Creació de borses de repàs entre estudiants, on es faciliti el contacte entre alumnes que tinguin dificultat i aquells que dominin diferents matèries per crear una xarxa d’ajuda entre ells.
 • Facilitar als joves el coneixement del funcionament polític.
 • Crear un Consell de l’Alumnat.
 • Formar la comunitat educativa en temes que afecten directament la joventut, com mediació, violència de gènere, comunitat no sexista, etc.
 • Cal continuar treballant perquè l’oferta lúdica adreçada als joves sigui variada i intenti arribar a totes les sensibilitats.

FEINA

 • Els joves són un col·lectiu especialment castigat per l’atur. Promourem cursos perquè els nostres joves estiguin més ben preparats i puguin encarar la crisi amb més opcions. Facilitarem l’accés a l’Escola d’Adults als joves que ja han finalitzat la formació reglada.
 • Cal buscar empreses del Polígon on els nostres joves puguin fer-hi pràctiques. Cal treballar perquè les empreses de Vacarisses contractin els nostres joves en les seves plantilles.
 • Treballarem per millorar el transport públic, així com per la millora del transport interurbà.
 • Cal donar suport a les diferents iniciatives que puguin sortir d’aquest col·lectiu com s’ha fet amb el boulder i amb l’skate.
 • Cal continuar treballant per millorar i acostar cada vegada més els diferents cursos i tallers a les demandes dels joves.
 • Desenvolupar el Pla Local de Joventut.

HABITATGE

 • Cal desenvolupar habitatges destinats als joves i persones amb rendes baixes. Queda clar que no hi haurà diners per part de la Generalitat per construir habitatges nous, és per això que cal buscar altres maneres com poden ser: habitatges desocupats per a lloguer social, lloguers incentivats, etc. Fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més flexible.
  Per tant, cal orientar de nou la política d’habitatge i abandonar l’actual línia per una de més realista.

TRANSVERSALITAT

 • D’altra banda, apostem per la transversalitat, això vol dir que des de totes les regidories tindrem en compte els joves.

CREACIÓ DE LA REGIDORIA DE LA INFÀNCIA (de 3 a 14 anys)

 • Aquesta regidoria treballarà perquè tinguem en compte els infants de la nostra vila des de tots els àmbits.
 • Apostarem per la transversalitat en la forma de treballar per als nostres infants.
 • Acostarem les estructures democràtiques en aquesta franja d’edat. Creació d’un Ple infantil.
 • Treballarem amb les escoles perquè els expliquin la història, festes i entitats de Vacarisses en aquesta franja d’edat.
 • Continuarem apostant perquè la Biblioteca es doni a conèixer als infants de Vacarisses.
 • Promourem la interrelació d’aquest col·lectiu amb altres franges d’edat.