Proximitat i participació ciutadana

participació
La participació és una opció, un estil de fer política, i per tant optem per un canvi de la cultura política i ens comprometem decididament en aquest aprofundiment de la pràctica democràtica. La responsabilitat de tots els vacarissencs i vacarissenques no es pot reduir a una votació cada quatre anys. Per a una major participació, cal en bona part, la vitalitat i capacitat del teixit associatiu que s’hi haurà de pronunciar, entenent la participació com una oportunitat òptima per enfortir els lligams i la integració col·lectives.

PROPOSTES:

 • Rebaixa substancial del sou de l’alcalde que estigui inclòs, per la banda baixa, en les recomanacions de l’escala de retribucions de l’Associació Catalana de Municipis.
 • Limitar el mandat a un màxim de dues legislatures (8 anys).
 • En cas de govern de coalició, publicació del Pla d’Acció Municipal (PAM), que serà el compromís del govern amb la ciutadania.
 • Reobrir les vies de comunicació entre els ciutadans i l’Administració.
 • Donar suport a les entitats amb la finalitat d’assessorar i potenciar serveis comuns.
 • Informar els ciutadans de les oportunitats que ofereixen les diferents administracions: Comunitat Europea, Generalitat, etc.
 • Desenvolupar el Reglament de Participació Ciutadana.
 • Fomentar el civisme a través del Consell Municipal de Civisme amb representació de l’Ajuntament i la població per tal de tractar aquells aspectes que puguin afectar la normal convivència cívica del municipi.
 • Fomentar la relació entre les diferents generacions com a canal de transmissió de valors i creixement personal mutu.
 • Aprofundir en la correspondència i la corresponsabilitat entre institució pública i ciutadania, perquè és bàsica en una societat justa i que pretén ser equitativa.
 • Començar gradualment a fer els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en la seva posterior avaluació.
 • Promocionar decididament el voluntariat cívic a partir de la institució pública.
 • Potenciar el teixit associatiu, en les mostres d’entitats de la Festa Major Petita i d’altres.
 • Fomentar la participació de la ciutadania a les entitats i les associacions locals de caràcter social, cultural, esportiu i solidari, entenent-les com a centres de desenvolupament personal, així com a la seva participació en el teixit associatiu local.
 • Reactivació de la taula anti-crisi.
 • Donarem continuïtat a la Comissió de la C-58.
 • Organitzar consultes per a projectes municipals i temes cabdals per a la ciutadania.
 • Creació del consell de vila.
 • Creació de l’oficina itinerant d’atenció al vilatà.
 • Implantarem un sistema de presentació d’instàncies via Internet des de la Seu Electrònica de la web municipal.