Serveis socials

serveis socials

Des d’ERC Vacarisses treballem per una Política de Serveis Socials de proximitat, que generi cohesió social, igualtat d’oportunitats i progrés social a les persones. Vivim moments molt difícils i cal treballar des de l’Ajuntament per prevenir i pal·liar els seus efectes:

PROPOSTES:

 • Promovent la prevenció i l’eliminació de les causes que poden portar a situacions de pobresa i exclusió social.
 • Assegurar l’accés a les prestacions i serveis que afavoreixin un desenvolupament lliure i ple de la persona i de la família.
 • Afavorint la solidaritat, la participació i les xarxes socials per implicar tothom en els assumptes socials, prevenint així la fragmentació social i innovant en les prestacions dels serveis.
 • Crear una Taula Anticrisi que impliqui els diferents actors del municipi.
 • Crear la Mesa Serveis Socials Municipals, incloent-hi la Taula Anticrisi, que impliqui els diferents actors del municipi. La Mesa coordinarà tots els aspectes relacionats amb la crisi econòmica, optimitzant al màxim els recursos i proposant accions coordinades entre totes les regidories per pal·liar els seus efectes. Volem donar suport a les persones en situació de vulnerabilitat o bé perquè s’han quedat a l’atur o bé perquè han entrat en l’economia submergida i tenen uns ingressos molt baixos o inestables.
 • Crear itineraris d’accés laboral, com a suport i guia en la recerca de feina o en la reincorporació educativa.
 • Treballar per aconseguir una inserció laboral de qualitat per a les persones que tenen dificultats especials per trobar feina.
 • Oferir assessorament i orientació professional a les persones que necessitin un acompanyament intensiu, amb especial incidència en les situacions d’atur de llarga durada.
 • Analitzar els perfils professionals que les empreses de Vacarisses i de l’entorn més pròxim necessitin i oferir els candidats potencials inscrits en la Borsa de Treball.
 • Crear espais de comunicació amb les empreses del territori per promoure la contractació de proximitat, fent visibles els avantatges laborals que gaudeixen aquelles empreses que aposten per un apropament del treballador/a.
 • Establir una agenda de Formació Ocupacional de qualitat, orientada a les necessitats de les empreses més properes a Vacarisses.
 • Promoure l’ocupació juvenil amb el suport de programes d’orientació i assessorament, així com programes d’emprenedors juvenil. Assessorar als joves en la possibilitat de buscar feina més enllà del nostre país.
 • Impulsar programes on les persones jubilades ensenyin els oficis a persones en situació d’atur, traslladant el relleu del coneixement i l’experiència.
 • Seguir oferint, a qui interessi, assessorament de com reconduir l’economia familiar, com renegociar crèdits, com enfrontar situacions límits com ara desnonaments, etc. Establir un protocol clar d’actuació que permeti assessorar, proporcionar suport i informació en cas de desnonament.

Volem donar suport a les persones grans que poden patir situacions de risc social, ja sigui per dificultats econòmiques (pensions baixes), per situacions de solitud, per dependència i/o per condicions d’habitabilitat compromesa.

 • Assegurant l’atenció a la dependència com a eina per unificar l’accés als serveis d’atenció a la gent gran depenent.
 • Unificant els criteris de gestió del sistema de serveis socials municipals, per aconseguir un accés més àgil i equitatiu als serveis i recursos socials.
 • Donant resposta a aquella gent gran que no vol marxar de casa seva, prioritzant les ajudes intradomiciliàries, augmentant, si es necessari, les hores de SAD, oferint xecs de serveis per a la neteja de la llar, bugaderia, àpats a domicili, així com agilitzant la disposició d’aparells de telealarma.
 • Promovent que els serveis d’atenció a les persones grans i de suport a les seves famílies arribin quan ho necessitin, d’una manera àgil i ràpida. Volem que arribin quan apareix el problema i no quan s’ha cronicitat i la família es troba en una situació d’esgotament.
 • Garantint la mobilitat a les persones proporcionant ajudes tècniques en situacions de discapacitat, així com el transport adaptat als serveis sanitaris de dins i fora del municipi i centres de dia.
 • Promocionant els ajuts públics d’arranjament d’habitatge per a les persones que viuen en males condicions d’habilitat.
 • Creació d’un conveni amb les residències del poble per a aquells casos de maltractament, així com un comitè d’atenció i de seguiment d’aquests casos.
 • Impulsant i fomentant el voluntariat per acompanyar les persones grans, així com per ajudar el seu cuidador o cuidadora. Replantejar els plans d’Ocupació per a donar servei a aquestes persones i recuperar tasques de voluntariat a través de Protecció Civil, entitats juvenils, etc.

Volem donar suport a les persones i a les famílies en situació de necessitat garantint la seva qualitat de vida.

 • Promocionant el servei de Planificació Familiar com a servei assistencial i formatiu dins del mon de la sexualitat i la família.
 • Ajudant econòmicament aquelles famílies que viuen una situació límit però que amb un suport econòmic puntual poden refer-se.
 • Promovent programes d’atenció a la família per evitar enquistar problemes socials.
 • Garantint les beques de menjador per a aquelles famílies que ho necessitin.
 • Promovent l’assessorament i informació de recursos i prestacions socials orientats al benestar de la família, així com aquells específics per a la gent gran, per a l’adolescència, per a la infància i per a la dona.
 • Creant i gestionant un protocol de violència de gènere en el municipi i coordinar-ho amb els diferents professionals que intervenen en el protocol. Així com garantir l’atenció psicològica i servei de consultes legals amb un advocat/da especialista.
 • Impulsant polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.
 • Establir un protocol clar d’actuació davant la situació de manca de recursos. Definir clarament passos a seguir i les opcions de les persones afectades.
 • Establir eines que capacitin per detectar casos de risc.
 • Signar un conveni de col·laboració amb l’entitat que coordina el Rebost Solidari que en garanteixi el seu bon funcionament i continuïtat.
 • Promoure que els comerços locals cedeixin al Rebost Solidari els aliments sobrants aptes pel consum. Seguir gestionant la cessió de producte fresc provinent de les escoles o altres centres del municipi.
 • Lluitar contra la pobresa enèrgica i establir negociacions per tal que cap ciutadà deixi de tenir accés a serveis bàsics per manca de recursos.
 • Realitzar un cens de vivendes buides i afavorir l’activació d’aquests habitatges desocupats per establir un parc de lloguer social.
 • Assessorar i donar les eines necessàries per a poder accedir a l’habitatge per mitjà de models de masoveria, tant urbana com rural.